Centar za obrazovanje odraslih

REALIZACIJA UGOVORA O CENTRU

Radni tim za koordinaciju odrednica ugovora o saradnji na projektu Centar za obrazovanje odraslih Tešanj sačinjen od tri direktora/direktorice srednjih škola i direktora TRA Agencije održao je koordinacioni sastanak u uredu direktorice Gimnazije Musa Ćazim Ćatić u Tešnju. Tema je bila koordinacija aktivnosti dogovorenih u potpisanom ugovoru i definisanje daljih aktivnosti u cilju jačanja kapaciteteta Centra za obrazovanje odraslih Tešanj. Resurse Centra za obrazovanje odraslih ubuduće koristit će učenici sve tri srednje škole u Tešnju i lokalne privrede.