Centar za obrazovanje odraslih

OBUKA ZA CNC OPERATERE

"TRA" d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj, kroz svoju organizacionu jedinicu "Centar za obrazovanje odraslih" započela je sa realizacijom novog ciklusa obuke za CNC operatere. Obuka se realizuje u sklopu projekta kojeg implementuje TRA Agencija, uz finansijsku podršku Federalnog ministartsva razvoja poduzetništva i obrta FMRPO. Obuku pohađa 15 kandidata, koji su u proteklom periodu izrazili interes za ovim vidom edukacije. Program obuke za CNC operatera sastoji se od 4 modula i to :

Opća informatika;

Autocad, programiranje na CNC mašinama;

Rukovanje CNC mašinama i

Praktični dio obuke.

Predavači su istaknuti, redovni profesori iz Mješovite srednje škole, a realizacija obuke za CNC operatere predstavlja nastavak uspješne saradnja TRA Agencije i Mješovite srednje škole Tešanj. Realizacija obuke trajat će do juna mjeseca kada je planirana provjera znanja, testiranje kandidata i nakon toga svečano uručenje certifikata.

Program obuke za CNC operatere je jedna od aktivnosti TRA Agencije u 2015.godine na polju usavršavanja i stručnog osposobljavanja radne snage.