TEL: +387 32 650 608

Implementirani projekti

TEŠANJ NA PUTU KA EU

 

OBUKA CNC OPERATERA

 

SOLIDWORKS OBUKA

 

OBUKA I CERTIFICIRANJE CNC OPERATERA

 

OBUKA I CERTIFICIRANJE MEHATRONIČARA

 

USPOSTAVA CENTRA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ

 

ORGANIZACIJA PLASTENIČKE PROIZVODNJE PO PRINCIPU OD POLJA DO STOLA

 

PROŠIRENJE PROIZVODNJE MALINE NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ

 

UNAPRIJEĐENJE OTKUPA MLIJEKA NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ

 

LEAN PRODUCTION

 

PODRŠKA PROJEKTU PODIZANJA MALINE NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ

 

PODRŠKA PROJEKTU FINANSIRAN OD STRANE EU I DRUGIH MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

 

PODIZANJE ZASADA MALINE NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ

 

CO-BEAR