TEL: +387 32 650 608

TRA

Privatnu Zdravstvenu ustanovu Apoteka DELFARM osnovali su magistra farmacije Irma Delić i inžinjer elektrotehnike Samir Delić 2010. godine i danas ima četiri apotekarske jedinice na teritoriji općine Tešanj. 
Tokom svih godina poslovanja provodimo apotekarsku djelatnost visokog standarda u skladu sa smjernicama Dobre apotekarske prakse i poštivanjem etičkih normi. Temeljna načela zaposlenika Apoteke Delfarm su usmjerenost na sigurnu primjenu lijekova, medicinskih proizvoda te dodataka prehrani, uz pridržavanje stručnih standarda i poštivanje etičkih normi. 

 Kontinuiranom edukacijom naših zaposlenika i poticanjem njihovih kreativnih sposobnosti u provođenju svakodnevnih poslova održavamo visoke standarde koje smo sebi zadali u pružanju što bolje apotekarske usluge. U našoj apoteci izrađujemo magistralne pripravke prema potrebama pacijenata. 

Organizujemo specijalizirana savjetovališta na kojima preventivnim savjetima pacijentima želimo ublažili njihove tegobe i potaknuti ih na edukaciju u prevenciji određenih bolesti. U svakodnevnoj komunikaciji s pacijentima te individualnim pristupom potičemo ih na donošenje zdravih odluka koje će poboljšati kvalitetu njihovog života. Brojni pacijenti su prepoznali naše temeljne vrijednosti i poklonili nam svoje povjerenje. 

Savjete i preporuke možete zatražiti svakodnevno od 8:00 do 19:00, te subotom od 8:00 do 17:00 sati.
Pratite nas Pitanja možete postaviti putem e-maila i društvene mreže. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Pratite nas

Pitanja možete postaviti putem e-maila i društvene mreže. Odgovorit ćemo vam u najkraćem mogućem roku.