Pozivi

SAJAM ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

Kreiranje preduslova i poticajnih mjera za zapošljavanje mladihRead more..

POZIV NA SEMINAR "KOMUNIKACIJOM DO ŽELJENIH CILJEVA"

Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa IECM-Informativno-edukacijski centar za mlade Tešanj organizuje seminar "KOMUNIKACIJOM DO ŽELJENIH CILJEVA"Read more..

POZIV NA PREZENTACIJU POSLOVNE PLATFORME "BIZBOOK"

B2B interaktivna poslovna platforma koja povezuje kompanije Bosne i Hercegovine i regijeRead more..

USAID WHAM POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

USAID WHAM projekat poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge Read more..

POZIV NA SEMINAR

Uz podršku Konrad Adenauer Stiftung fondacijeRead more..

JAVNI POZIV MINISTARSTVA PRIVREDE ZDK

Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona je 27.04.2018. na web stranici ZDK objavilo javne pozive Read more..

JAVNI POZIV FMRPO

Grant sredstva za 2018.godinuRead more..

POZIV ZA FIRME

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Read more..

POZIV NA SEMINAR

Tešanj na putu ka EURead more..

Strana 1. od 3 Zadnja > >