TEL: +387 32 650 608

JAVNI POZIVI

OGLASI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

...

Čitaj dalje

POZIVNICA NA SEMINAR

Seminar na temu "Upravljanje apsentizmom" . Kako zadržati radnike na poslu i u kompaniji?...

Čitaj dalje

POZIV NA PREZENTACIJU "NOVE KREDITNE LINIJE RAZVOJNE BANKE FBIH"

Razvojna banka Federacije BiH je finansijska institucija čija je zadaća provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi privrednog razvoja i zapošl...

Čitaj dalje

EVROPSKA SEDMICA ROBOTIKE U TEŠNJU

Pored prezentacijskog dijela, isti dan, za do 20 učenika osnovnih škola će biti organizovana radionica robotike....

Čitaj dalje

POZIV NA 6.RENEXPO SAJAM

RENEXPO® BiH je najveći i najvažniji sajam voda i energetike u Bosni i Hercegovini. Dvodnevni događaj će u Sarajevu okupiti ključne igrače u ovim oblastim...

Čitaj dalje

POZIV ZA OBUKU "ŠKOLA ZA BRIZGANJA PLASTIKE I TEHNOLOGIJA MONTAŽE SKLOPOVA I PROIZVODA OD PLASTIKE"

U okviru projekta, TRA u partnerstvu sa firmom Koala Paintings d.o.o. Tešanj organizuje Školu brizganja plastike i tehnologija montaže sklopova i proizvoda...

Čitaj dalje

POZIV ZA EDUKACIJU U OKVIRU AKADEMIJE DIGITALNIH TEHNOLOGIJA I INOVACIJA

U okviru projekta će se implementirati je i Akademija digitalnih tehnologija i inovacija. Pozivamo zainteresovane firme iz oblasti drvoprerade, metaloprera...

Čitaj dalje

POZIV ZA EDUKACIJU U OKVIRU AKADEMIJE LIDERA

U okviru projekta će se implementirati je i Akademija lidera. Pozivamo zainteresovane firme iz oblasti drvoprerade, metaloprerade, proizvodnja plastike, te...

Čitaj dalje

POZIV ZA OBUKU IZ PROGRAMA SOLID WORKS I SOLID CAM

Pozivamo zainteresovane firme iz oblasti drvoprerade, metaloprerade, proizvodnja plastike, tekstilne industrije, prehrambene industrije i turizama da prija...

Čitaj dalje

Po Vašem mišljenju koje oblasti rada su prioritetne za TRA d.o.o?

Arhiva