Aktivnosti

NAJAVE NOVIH PROJEKATA U 2019.

Posjeta međunarodnim organizacijamaRead more..

DUNAVSKI BIZNIS FORUM

Read more..

PRIPREMA PROJEKTA ZA IPA POZIV PREKOGRANIČNE SARADNJE

Agencija za razvoj aplicirala na Interreg IPA Cross-border Cooperation ProgrammeRead more..

PODRŠKA RAZVOJU MSP-U

Održana konferencije "Kako bolje i kako više podržati razvoj MSP-a"Read more..

SASTANAK SARADNIČKE MREŽE

Sastanak Saradničke mreže za podršku stranim investicijamaRead more..

"PREDNOSTI IZBORA INŽINJERSKOG ZANIMANJA"

Dio aktivnosti u realizaciji projekta "Promocija tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola"Read more..

KONFERENCIJA INŽINJERSTVA

Predstavljanje na konferenciji inžinjerstvaRead more..

PROMOVISANA KNJIGA

Promovisana knjiga Lokalna uprava lokalni ekonomski razvoj suočeni sa izazovima kencepta pametnih gradova i industrija 5.0 dr. Ismara AlagićaRead more..

ISKUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE NA PUTU KA EU

G.Daniel Mondekar je bio predavač na osmoj po redu radionici koju je organizovala TRA AgencijaRead more..

Strana 1. od 75 Zadnja > >