Centar za obrazovanje odraslih

DODJELA CERTIFIKATA

PODJELA CERTIFIKATA ZA 15 POLAZNIKA OBUKE „CNC OPERATER“Read more..

NAJAVA DOGAĐAJA

Read more..

OBUKA ZA CNC OPERATERE

ZAVRŠEN CIKLUS OBUKE ZA CNC OPERATERERead more..

OBUKA ZA CNC OPERATERE

Početak obuke za CNc operatereRead more..

REALIZACIJA UGOVORA O CENTRU

Radni tim za koordinaciju odrednica ugovora o saradnji na projektu Centar za obrazovanje odraslih TešanjRead more..

OBUKA IZ OBLASTI 3D MODELIRANJA

U kabinetu za mehatroniku Centra za obrazovanje odraslih i MSŠ Tešanj održana je jednodnevna obuka iz oblasti 3D modeliranje.Read more..

UNAPREĐENJE VJEŠTINA

Na inicijativu TRA Agencije i predstavnika firme Medena Commerce, radi se na pripremi projektne aplikacije koja će biti kandidovana prema USAID/Sida GOLD projektu.Read more..

AKTIVNOSTI U CENTRU ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Read more..

POTPISAN UGOVOR SA FMRPO

Potpisan ugovor o finansiranju projekta sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrtaRead more..

Strana 1. od 5 Zadnja > >