JAVNE NABAVKE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude Read more..

JAVNA NABAVKA

Read more..

ODLUKA O IZBORU

Odluka o izboruRead more..

JAVNA NABAVKA

Nabavka usluge štampanja biltena broj: 5 i 6 i letka projekta COBEARRead more..

Oodluka o izboru drugorangiranog ponuđača

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku Programskih paketa za šivaće strojeve Read more..

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponudeRead more..

Odluka o izboru najpovolnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izradu video promotivnog filma u okviru projekta COBEARRead more..

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za usluge izrade protutipa za dvije firme u okviru projekat COBEAR Read more..

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Odluka za izbor najpovoljnije ponude usluga priprema za uvođenje standarda u odabrane firme u sklopu projekta COBEAR“Read more..

Strana 1. od 4 Zadnja > >