TEL: +387 32 650 608

JAVNE NABAVKE

IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2022. godinu...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude ...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku radova Adaptacije prostorija za podršku...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka izvođenje radova Adaptacije prostorija za podršku...

Čitaj dalje

IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki TRA d.o.o Agencije za razvoj općine Tešanj za 2022. godinu....

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku elektro materijala i opreme za obuku električara...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Nabavka elektro materijala i opreme za obuku električara...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Certifikacije prema zahtjevu ISO 9001:2015, četiri poslovna subjekta u privatnom vlasništvu...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku prenosnih računara i TV uređaja ...

Čitaj dalje