TEL: +387 32 650 608

JAVNE NABAVKE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude ...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka "Informatičke opreme"...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku licenciranih, programskih paketa SolidWorks i SolidCAM...

Čitaj dalje

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke "Informatičke opreme" ...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluke o izboru najpovoljnije ponude ...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka plastenika za korisnike projekta...

Čitaj dalje

ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKIH ZA 2018. GODINU

...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU

Odluka o izboru...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Nabavka usluge štampanja biltena broj: 5 i 6 i letka projekta COBEAR...

Čitaj dalje

Po Vašem mišljenju koje oblasti rada su prioritetne za TRA d.o.o?

Arhiva