TEL: +387 32 650 608

JAVNE NABAVKE

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku 3D profesionalnog skenera...

Čitaj dalje

ISPRVAKE JAVNE NABAVKE

Isprvake javne nabavke "Usluge certifikacije prema zahtjevu ISO 9001:2015 četiri poslovna subjekta u privatnom vlasništvu"...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka prenosni računara i TV uređaja ...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka Uluga uvođenja certifikata ISO 9011:2015 u četiri poslovan subjekta u privatnom vlasništvu ...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka Profesionalnog 3D skenera ...

Čitaj dalje

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Stručnog usavršavanja-razni seminari, obuke i eduakcije za potrebe MSP-a u okviru projekata koje implementu...

Čitaj dalje

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga u 2022. godini...

Čitaj dalje

ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki TRA d.o.o za 2022. godinu...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku "Uređaja i opreme za provođenje programa obuke"...

Čitaj dalje