TEL: +387 32 650 608

JAVNE NABAVKE

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka "Izrada situacione analize i akcionih planova za MSP u metaloprerađivačkom sektoru"...

Čitaj dalje

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke...

Čitaj dalje

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude ...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude ...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude ...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka dizalica i opreme za provođenje programa obuka u sklopu projekta FAB LAB...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka 3D skenera...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka informatičke opreme ...

Čitaj dalje

Po Vašem mišljenju koje oblasti rada su prioritetne za TRA d.o.o?

Arhiva