TEL: +387 32 650 608

JAVNE NABAVKE

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka usluge "Izrade situacione analize i akcionih planova za MSP u metaloprerađivačkom sektoru“...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka "Aparata za zavarivanje za potrebe realizacije projekta: FAB LAB"...

Čitaj dalje

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020.

...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude ...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka "Informatičke opreme"...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku licenciranih, programskih paketa SolidWorks i SolidCAM...

Čitaj dalje

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke "Informatičke opreme" ...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluke o izboru najpovoljnije ponude ...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA Izrada analize troškova i koristi(cost benefit) za razvoj poslovne zone Glinište na području općine Tešanj u okviru projekta COBEAR“

...

Čitaj dalje

Po Vašem mišljenju koje oblasti rada su prioritetne za TRA d.o.o?

Arhiva