TEL: +387 32 650 608

JAVNE NABAVKE

JAVNA NABAVKA Izrada analize troškova i koristi(cost benefit) za razvoj poslovne zone Glinište na području općine Tešanj u okviru projekta COBEAR“

...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Razvoj marketing i biznis planova za 12 MSP u BEAR području u okviru projekta COBEAR...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

”Nabavka rabljenog putničkog vozila za potrebe realizacije projekta“Podizanje zasada maline na području općine Tešanj”...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabvaka "Usluge štampanja promotivnog višejezičnog kataloga za firme u okviru COBEAR projekta"...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka Muzilica i aparata za analizu mlijeka...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka Motornih-mašinskih, leđnih prskalica...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka Usluga prevoza putnika i hotelskog smještaja za vrijeme studijskog putovanja u Srbiju...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za nabavku "Usluge prevoza putnika i hotelskog smještaja za vrijeme studijskog putovanja u Srbiju"...

Čitaj dalje

JAVNA NABAVKA

Javna nabavka "opreme za zavarivače" u sklopu projekta COBEAR...

Čitaj dalje