TEL: +387 32 650 608

JAVNE NABAVKE

ODLUKA O IZBORU

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Usluge štampanja promotivnog, višejezičnog kataloga za firme u okviru projekta COBEAR...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku Muzilica i aparata za analizu mlijeka...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku motornih-mašinskih, leđnih prskalica...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za rabljeno putničko vozilo za potrebe realizacije projekta "Podizanje zasada malina na području općine Tešanj"...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

...

Čitaj dalje

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA iNFORMATIČKU OPREMU I KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ

...

Čitaj dalje

KNACELARIJSKI NAMJEŠTAJ I INFORMATIČKA OPREMA

...

Čitaj dalje

Po Vašem mišljenju koje oblasti rada su prioritetne za TRA d.o.o?

Arhiva