TEL: +387 32 650 608

Dokumenti

ETIČKI KODEKS

Etički kodeks TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj...

Čitaj dalje

PPOSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

Poslovnik o radu Skupštine TRA...

Čitaj dalje

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

Poslovnik o radu Nadzornog odbora...

Čitaj dalje

STATUT

Statut TRA d.o.o...

Čitaj dalje

PRAVILNIK O RADU TRA D.O.O

Pravilnik o radu TRA d.o.o...

Čitaj dalje

PRAVILNIK O KRITERIJIMA PROVOĐENJA OGLASNE PROCEDURE ZA PRIJEM UPOSLENIKA

...

Čitaj dalje

PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta...

Čitaj dalje