TEL: +387 32 650 608

Baze podataka

BAZA PODATAKA PRIVREDNIH SUBJEKATA REGISTROVANIH NA PODRUČJU OPĆINE TEŠANJ

...

Čitaj dalje

DIREKTORIJ DONATORA

...

Čitaj dalje

EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH LICA PO MJESECIMA I PREMA STEPENU STRUČNOG OBRAZOVANJA

...

Čitaj dalje

BROJ ZAPOSLENIH

...

Čitaj dalje

BAZA OBRTA (FIZIČKIH LICA)

...

Čitaj dalje

PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA OPĆINE TEŠANJ ZA PERIOD 2010-2021 GODINE

...

Čitaj dalje

KALENDAR SAJMOVA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2022 GODINU

...

Čitaj dalje