TEL: +387 32 650 608

Rezultati istraživanja

SITUACIONA ANALIZA 35 MSP U METALSKOM SEKTORU u široj regiji Tešnja

 

"SMALL WINS" I FORMIRANJE KLASTERA od 7 MSP u metalnom sektoru iz šire regije Tešnja

 

Rezultati provedenog istraživanja o potrebama za obukama radne snage