Na temelju rezultata situacione analize prof.dr. Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj i angažovani konsultant mr. Samir Mešić su posjetili firme: Pobjeda, Saračević, Kalim, Ferretto Group Central Group,  Katić, GMC, Koala DMT, Medena Commerce, BME, Hemtech, te Centar za podršku preduzetništvu u Bosanskoj Krupi. Tom prilikom razgovarano je o 10-dnevnom programu obuke „Small wins“ koji bi adresirao najveće slabosti domaćih metaloprerađivačkih firmi sadržanih u razvoju proizvoda, upravljanju rizicima, niskom stepenu marketinga, optimizaciji proizvodnje i Lean konceptu.

U procesu 10-dnevnog programa bit će uključeno 11 polaznika iz 7 kompanija (Medena Commerce, Pobjeda, SARACEVIC, JET, FGCE, Procassa Fisher, Festa). Sa mladim talentima iz firmi radit će mentori sa višegodišnjim iskustvom mr. Samir Mešić i prof. dr. Ismar Alagić. 

Početak realizacije planiran je za petak 21.05.2021. godine.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba