Direktor Agencije za razvoj općine Tešanj sa saradnikom posjetio je Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Tešnju. 
Tom prilikom održan je radno-konsultativni sastanak između predstavnika ove dvije institucije, sa ciljem boljeg planiranja i realizacije zajednickih aktivnosti na projektu ER2=S2. 

Rukovodioc centra gdja Erna Samardžić predstavila je rad ustanove, uposlenike i tehničke kapacitete kojim Centar raspolaže. 

Za naredni period dogovorene su konkretne aktivnosti na kojima će ove dvije ustanove zajednički učestvovati.