Pod mentorstvom prof. dr Ismara Alagića, direktora Agencije za razvoj općine Tešanj i mr. Samira Mešića, angažovanog konsultanta kroz projekat FAB-LAB realizuje se aktivnost SMALL-WINS kojom se pruža podrška domaćim firmama organizovanim prema klasterskom obliku organizovanja. Od strane Agencije za razvoj općine Tešanj inicirano je organizovanje metalskog klastera regije Tešanj u koji je uključeno 7 firmi sa mogućnošću da se pridruže nove firme i izvan područja općine Tešanj. Na temelju višemjesečnog rada ostvaren je kontakt sa poznatim dobavljačem iz autoindustrije, firmom Magna Powertrain iz Austrije, i razgovarano o mogućnostima saradnje u narednom periodu. Nakon održanog online sastanka naglašen je potencijal za međusobnu saradnju, a u narednom periodu treba očekivati dalje aktivnosti  na realizaciji iste.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura,a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. Zajednički ga provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba