TEL: +387 32 650 608

Rezultati istraživanja

Rezultati provedenog istraživanja o potrebama za obukama radne snage